Od začátku roku 2012 se nově založená společnost GREENBERG Consulting s.r.o. samostatně zabývá vývojem a implementací SW, jakož i konzultačními službami. Není konkurentem subjektů, kterým poskytuje služby. Zaměstnáváme vlastní vývojáře, projektové managery a další odborníky.

Základní verze počátečního SW na správu a vymáhání pohledávek byla naprogramována již v roce 2002, mezi první zákazníky patřili ČPP (VIG) a Provident Financial (IPF). SW byl velmi pozitivně přijat zákazníky díky své stabilitě, rychlosti a příjemnému/jednoduchému uživatelskému prostředí, postavenému na míru.

Vlastnictví společnosti i její řízení je plně a výhradně pod kontrolou českých zakladatelů.


Podporujeme management při strategickém i operativním řešení jeho úkolů. Zejména z pohledu řízení rizik (technologické, organizační, reputační, finanční) a to formou zpracování strategií, feasibility study, oponentur i vlastních business case, zadávání zakázek. Ale i ve smyslu reaktivním, při řešení bezpečnostního problému klienta.

GC

Poradenské služby

 Organizace a logistiky činností (procesy)
 Organizace informačních toků
 Legal compliance provozu systémů
 Bezpečnostní konzultace a forenzní audit

Softwarové systémy

 komplexní CRM systém
 komplexní systém poskytování úvěrů
 komplexní systém vymáhání pohledávek

 PODPORA

 Podpora:  http://support.gbnl.cz
 Projektové řízení:  http://project.gbnl.cz

GREENBERG Consulting s.r.o., se sídlem K Březince 230/24, 182 00, Praha 8, Česká republika, IČO: 242 03 939, DIČ: CZ24203939, číslo účtu: 6779899001/5500 u Raiffeisenbank a.s., 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 188351
      Copyright 2012 GREENBERG Consulting s.r.o.    Designed by web.design-praha.cz