/// JAK PRACUJEME


Garantujeme kvalitu i sjednaný termín plnění. Po dodání systému, či aplikace je podle požadavku zákazníka zajištěna trvalá provozní podpora a dohled, formou SLA. Stejně tak jsou realizovány případně dále požadované změny, úpravy či rozšíření systému.


Systémy a aplikace jsou dodávány vždy podle potřeb a požadavků klienta, buď formou komplexního řešení na klíč, nebo je možné řešení provozovat zcela, či částečně formou outsourcingu. Samozřejmostí je pojištění společnosti proti provozním rizikům.


Činnosti poradenského charakteru jsou poskytovány buď na zakázku anebo předcházejí realizaci SW řešení. Zákazník tak na jednom místě získává komplex produktů a služeb, které umožní rozvoj a vylepšení procesů společnosti stávající, stejně jako jak start up nové společnosti.

logo

Znáte skutečný stav plnění požadavků ochrany informací (zejména se jedná osobní údaje, obchodního tajemství a know-how, autorská práva a duševní vlastnictví, utajované informace atd.), vyplývajících ze zákona a smluvních vztahů, ve Vaší organizaci?    ZDE SI STÁHNĚTE SI náš self-assasement dokument
GREENBERG Consulting s.r.o., se sídlem K Březince 230/24, 182 00, Praha 8, Česká republika, IČO: 242 03 939, DIČ: CZ24203939, číslo účtu: 6779899001/5500 u Raiffeisenbank a.s., 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 188351
      Copyright 2012 GREENBERG Consulting s.r.o.    Designed by web.design-praha.cz