/// Forenzní audit


Forenzní audit - spočívající v důvěrném šetření závažné, zejména trestné činnosti s cílem minimalizace škod pro organizaci, prevence proti obdobným incidentům - goodwill, škoda na hmotném i nehmotném majetku, fraud, loyalita, pre-screening/HR, korupce. Včetně konzultací k související trestní problematice. Uvedené také za využití příslušných SW i HW nástrojů.
GREENBERG Consulting s.r.o., se sídlem K Březince 230/24, 182 00, Praha 8, Česká republika, IČO: 242 03 939, DIČ: CZ24203939, číslo účtu: 6779899001/5500 u Raiffeisenbank a.s., 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 188351
      Copyright 2012 GREENBERG Consulting s.r.o.    Designed by web.design-praha.cz