CZ EN

Kontakt: ForInfo@ForMic.eu

Webové rozhraní

Pokročilé webové rozhraní. Podpora běžně používaných prohlížečů - Google Chrome, MS Edge, Mozilla FireFox a další.

Mobilní zařízení

Podpora mobilních zařízení. Přímé napojení aplikace na produkční databázi, možnost práce offline.

Multijazyčné prostředí

Ergonomické, multijazyčné a uživatelsky přívětivé prostředí.

Branding

Branding dle požadavků zákazníka, dle logomanuálu.
(barvy, loga, ikony, rozložení prvků)

Repository v databázi

Komplexní repository včetně kompletní historie. Všechna popisná data jsou uložena v databázi.

ForMic Designer & Installer

Design a funkcionalita je modifikovatelná pomocí konfiguračního nástroje ForMic Designer. Snadná instalace nových verzí pomocí aplikace ForMic Installer.

Users & Data united

Systém ForMic uživatelům nabízí zpracování firemních dat na jednom místě, v jednom systému, v jednotném a známém prostředí. Je založen na systému SASPO, který má již dvacetiletou historii vývoje.


Prostředí je postaveno na ověřených technologiích Microsoft – MS SQL, .NET, IIS a nabízí širokou škálovatelnost systému - od low cost řešení až po rozsáhlá řešení pro velké množství uživatelů a zpracování velkých objemů dat.


ForMic služba umožňuju zpracování velkého množství dat včetně možnosti plánování úkolů. Pomocí ForMic.Printer lze vytvářet, slučovat a tisknout rozsáhlé dokumenty.


Do rodiny ForMic patří i ForMic Designer - konfigurační nástroj pro nastavení systému a jeho funkcionality a ForMic Installer - umožňující jednoduché nasazení a upgrady systému.


Na systému ForMic probíhá kontinuální vývoj nové funkcionality obsahující jak vývoj core systému tak jeho specializovaných řešení.


Využití široce rozšířených standardů a best practice při vývoji a implementacích je samozřejmostí.

ForMic Features

Dopis Online

Napojení na službu České pošty. Plně automatizované odesílání zásilek z tiskové fronty.

Datové schránky

Obsluha libovolného počtu datových schránek, zpracování příchozích datových zpráv na úroveň spisu nebo osoby. Odesílání zpráv z tiskové fronty či agendy dokumentů. Napojení na řešení třetích stran.

Zpracování e-mailů

Napojení na emailové schránky pomocí standardních protokolů (IMAP, POP3), stahování a zpracování emailů dle konkrétní definice a obsahu zprávy.

VoIP

Napojení na virtuální ústředny (Daktela, Spinoco, Cisco, 3CX), plnění prediktivního dialeru, Click2Dial, logování záznamů o hovorech s napojením na úkoly a další aktivity uživatelů. Podpora protokolu SMPP pro odesílání SMS.

Transformace souborů

Zpracování souborů pro DMS funkcionalitu systému – dle definice lze např. komprimovat soubory, importovat soubory a provádět další operace.

Import

Obecná funkcionalita importů do agend, zpracování textových zdrojů.

Web Service komunikace

Obecná a speciální komunikační komponenty webových služeb, umožňuje snadné napojení na systémy třetích stran jako jsou např. WhatsApp, Facebook Messenger, EmailKampaně, CRIBIS, NASES, kurzový lístek ČNB a dalších přibližně 20 služeb.

EPO

Napojení na elektronická podání formulářů státní správy, funkcionalita zahrnuje vyplnění formuláře, validaci a uložení finální podoby ve formě PDF.

FTP

Download a upload souborů pomocí FTP, SFTP a FTPS protokolů a následné zpracování souborů v rámci obecné funkcionality systému.

API Banking

Obecný modul pro zpracování bankovních služeb typu zadání platebního příkazu či stažení bankovního výpisu. Funkcionalita je obecná a umožňuje s minimálními úpravami připojení jakékoliv banky podporující tento komunikační kanál. Součástí je i externí aplikace pro ověření OAuth2.

ThePay

Napojení na službu ThePay umožňující platební styk. Součástí řešení je i serverová strana zpracovávající změny stavu odchozích plateb.

WAB Server

Napojení na komunikační služby sociálních sítí a dalších technologií. Patří zde především interface na Whats App, Facebook Messenger, Instagram Direct Messaging, ale i MailChimp či Twilio.

Řada modulů může být použita společně pro efektivní pokrytí řešených procesů.Mobile Users & Data United

Systém ForMic nabízí mobilní aplikaci jako plnohodnotného klienta pro práci v terénu a mimo kancelář. Umožňuje uživateli pracovat ve dvou režimech, online, kdy je napojený na centrální databázi a všechna data jsou stále aktuální a offline, kdy uživatel může pracovat i v místech bez pokrytí mobilním či WiFi signálem. Data jsou poté synchronizována včetně řešení konfliktů, které mohou potencionálně nastat.


Aplikace je vyvinuta pro operační systém Android a je funkční od verze 4.4 až po nejnovější verze. Pro práci je možné využívat jak mobilní telefon, tak tablet či jiná zařízeni. Pro pohodlnou práci je však vhodnější zařízeni s větším displejem.


FoMic Mobile nabízí velmi podobnou funkčnost jako standardní ForMic, přičemž je plně zachována vlastnost jeho repository, tj. mobilního repository, které tak umožní přidávání či změnu agend bez nutnosti instalace nové verze aplikace a administrátorům tak ušetří značné množství práce.


ForMic Mobile sdílí stejnou datovou základnu a umožňuje tedy práci nad stejnými daty jako ve ForMicu.


Pomocí filtrů jsou každému uživateli synchronizována pouze data, se kterými má právo pracovat. Každý uživatel je v aplikaci ověřování PIN, metoda ověření umožňuje přístup uživatelům bez ohledu na to, jakým způsobem jsou ověřování v systému ForMic. Administrátor může navíc PIN kdykoliv změnit či celý mobilní účet zablokovat.

Release notes

2.1.0

červen

2024

Verze 2.1.0

- aktualizována podpora Reporting Services

- Display-only zobrazení formulářů

- kaskádové mazání záznamů

- nový control Choice-advanced

- možnost ověřování druhým faktorem

2.0.5

prosinec

2022

Verze 2.0.5

- podpora pro komunikaci s dalšími IM platformami

- auditní sestavy

- rozšíření funkcionality při mazání záznamů

2.0.3

červenec

2022

Verze 2.0.3

- přechod na vyšší verzi .NET

- optimalizace výkonu controlu ItemPicker

- univerzální nástroj pro komunikaci s nejrozšířenějsími IM platformami

- efektivnější práce s transakčním repeaterem

1.2.5

leden

2021

Verze 1.2.5

- rozšíření možností exportu

- rozšíření validací a formálních kontrol

- rozšíření množiny podporovaných jazyků

- optimalizace výkonu

1.2.4

únor

2020

Verze 1.2.4

- spinner

- alternativní procedury pro formuláře

- rozšíření bezpečnostních pravidel systému

- plánování spouštění uživatelských funkcí

- pozicování oken formulářů

1.2.3

květen

2019

Verze 1.2.3

- multichoice typu checkbox

- editovatelná tabulka

- možnost ověření přes Office 365

- nový kontrol pro základní typy grafů

- definice pořadí uživatelských pohledů a filtrů

Reference

1

Kontakt

Systém ForMic je společným produktem společností Redmond Consulting a Greenberg Consulting.
ForMic Icon
(oborově neomezená řešení)

Redmond Consulting s.r.o.

Sídlo: K Březince 230/24, 182 00 Praha 8

Web: www.redmond.cz

(řešení pro finanční sektor)

Greenberg Consulting s.r.o.

Sídlo: K Březince 230/24, 182 00 Praha 8

Web: www.gbnl.cz