/// NAŠE MISE


Nejsme a nechceme být resellerem, ale naše jméno stavíme na tom, že naopak dodáváme vlastní řešení podle potřeb zákazníka, s případným propojením na jeho stávající systémy, aplikace a databáze, tedy:

„přizpůsobujeme SW a služby zákazníkovi …“


V duchu filozofie Six Sigma je naším krédem strukturovaný a vysoce kvantitativně založený přístup ke zlepšování kvality produktů a procesů prostřednictvím týmové práce, za úzké součinnosti se zákazníkem.Společnost má za sebou prokazatelné výsledky nejen v České republice, ale rovněž a zejména v bankovním sektoru v Ruské Federaci, Polsku a Albánii. Reference poskytujeme výhradně na požádání a s předchozím souhlasem klienta.

logo


GREENBERG Consulting s.r.o., se sídlem K Březince 230/24, 182 00, Praha 8, Česká republika, IČO: 242 03 939, DIČ: CZ24203939, číslo účtu: 6779899001/5500 u Raiffeisenbank a.s., 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 188351
      Copyright 2012 GREENBERG Consulting s.r.o.    Designed by web.design-praha.cz