/// SECURITY

SLUŽBA ZAJIŠTĚNÍ TECHNOLOGICKY-PROCESNĚ-LEGISLATIVNÍ A EKONOMICKÉ BEZPEČNOSTI, ŘÍZENÍ RIZIK

Nabízená komplexní konzultační služba slouží k zajištění a ochraně business a dalších zájmů klienta, případně zákazníků klienta.Jedná se zejména o podporu managementu při high-level rozhodování a dále o podporu při operativním řešení jeho úkolů. zejména z pohledu řízení rizik (technologické, organizační, reputační, finanční). Ale procesy reaktivní, ve smyslu řešení bezpečnostního problému klienta.

TTato služba spočívá zejména v posouzení situace (compliance) s legislativně/bezpečnostními, ekonomickými a technologickými požadavky a definicí nápravných opatření za účelem omezení rizik, či eliminace následných změn dodávané, či provozované aplikace – procesu – systému –technologie - projektu, vynucených regulatorním orgánem hrozbou či přímo uložením sankce, nápravného opatření ze zákona anebo ke kterým je klient povinen na základě smluvního závazku nebo interního uvážení za účelem ochrany vlastních obchodních zájmů. Prevence je vždy méně nákladná!!!

Vždy je dodáván návrh řešení problému, nejen popis stavu!


Službu tak lze vnímat jako přesah „čistého“ řízení rizik, forenzního auditu i samotné „bezpečnosti“, když je dodáváno komplexní řešení. Bezpečnost, resp. řízení rizik je totiž součástí de facto všech procesů klienta.

Samotné poskytování konzultační služby v oblasti bezpečnosti (v širším slova smyslu) lze vnímat ve třech základních rovinách:

  • jako samostatnou službu (oponentury, feasibility study, příprava zakázek, řešení konkrétního bezpečnostního problému, projektová kancelář, vlastní dodávka řešení atp. včetně školení top managementu a zaměstnanců) pro business klienta
  • jako integrální součást prakticky všech klientských řešení
  • jako součást interních procesů organizace klienta, včetně jejího řízení

GREENBERG Consulting s.r.o., se sídlem K Březince 230/24, 182 00, Praha 8, Česká republika, IČO: 242 03 939, DIČ: CZ24203939, číslo účtu: 6779899001/5500 u Raiffeisenbank a.s., 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 188351
      Copyright 2012 GREENBERG Consulting s.r.o.    Designed by web.design-praha.cz