/// KONZULTACE


Společnost GREENBERG Consulting s.r.o.dále poskytuje poradenské služby zejména v těchto oblastech:

  • Organizace a logistiky činností (procesy)
  • Organizace informačních toků
  • Legal compliance provozu informačních a datových systémů
  • Bezpečnostní konzultace (27001:2006/ISMS) a forenzní audit

Uvedené nejen pro posouzení stávajících systémů, ale rovněž v rámci např. feasibility study a oponentur pro nastavení projektů a řešení nových.logo
GREENBERG Consulting s.r.o., se sídlem K Březince 230/24, 182 00, Praha 8, Česká republika, IČO: 242 03 939, DIČ: CZ24203939, číslo účtu: 6779899001/5500 u Raiffeisenbank a.s., 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 188351
      Copyright 2012 GREENBERG Consulting s.r.o.    Designed by web.design-praha.cz