/// ŘEŠENÍ


GREENBERG Consulting s.r.o. zajišťuje pro finanční instituce z bankovní i nebankovní sféry, ale i pro další subjekty z podnikatelské a státní sféry (Česká republika, Ruská Federace, Albánie) vzájemně propojené vlastní softwarové systémy, resp. aplikace. Všechny systémy a aplikace jsou originálním řešením firmy - jejím vlastnictvím chráněným autorským právem.

Jedná se zejména o tyto propojitelné systémy:

  • komplexní CRM systém
  • komplexní systém poskytování úvěrů
  • komplexní systém vymáhání pohledávek (soudní i mimosoudní)


Aplikace jsou maximálně flexibilní a vždy upravitelné podle individuálních potřeb klienta. Je obvyklé jejich stavebnicové využít – a to buď všech komponentů, nebo pouze některých vybraných – tak, jak okolnosti vyžadují.

Samotná práce s aplikacemi je pro každého krátce zaškoleného pracovníka velmi snadná a jednoduchá. Aplikace jsou opatřeny srozumitelným, intuitivním a přátelským pracovním prostředím s nápovědou a s popisem funkcí. Poskytují i návod, jak dále konstruovat budoucí akce neboli logistiku jednotlivých procesů. Aplikace shromažďují, analyzují, řídí, provádí a reportují příslušné operace. Stejně tak platí pro všechny typy komunikace - osobní, písemnou i telefonickou.

V průběhu vlastní implementace aplikací u klienta jsou nastaveny a zautomatizovány řetězce po sobě jdoucích akcí a kroků. Tyto řetězce lze připravit v dostatečném předstihu tak, aby docházelo ke splnění procesů různých typů. Ty mohou být kategorizovány podle skupin klientů, skupin činností, či podle jednotlivých procesů a akcí – a to ve vzájemném vztahu a sekvenci, která je žádoucí vzhledem k povaze a logistice jednotlivé dané operace.GREENBERG Consulting s.r.o., se sídlem K Březince 230/24, 182 00, Praha 8, Česká republika, IČO: 242 03 939, DIČ: CZ24203939, číslo účtu: 6779899001/5500 u Raiffeisenbank a.s., 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 188351
      Copyright 2012 GREENBERG Consulting s.r.o.    Designed by web.design-praha.cz